7 Haziran 2008 Cumartesi

iso 9000 standartına uygun yaşamak

iso 9000 kalite yönetim sistemi insan hayatına uygulanabilir. aşağıdaki adımlar izlenerek standart hayata geçirilebilir, ancak henüz kişilere böyle bir belge verilmemektedir.

iso 9000 özetle; müşteriye sözleşme imzalatmadan önce vaadlerde bulunmak, bu vaadleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmeyi garanti eden bir sistemi kurmak ve vaadleri zamanında ve eksiksiz yerine getirerek müşteriyi memnun etmek olduğuna göre, kişi öncelikle müşterilerinin kimler olduğunu, sonra da vaadlerini tespit etmekle işe başlamalıdır.

adımlar:
* kalite politikasının belirlenmesi ve duyurulması
* kalite politkasını hayata geçirmek üzere kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi ve duyurulması
* satın alma, iş yaşamı, sosyal yaşam, eğitim-kişisel gelişim, aile ilişkileri (annelik-babalık-kardeşlik vb) , kaynak temini, temizlik-hijyen, beslenme, sağlık gibi hayati proseslerin tespit edilerek, proses yönetiminin uygulanması:
-bu proseslerin her zaman istenilen şekilde ve hatasız işlemesi için gerekli yöntemlerin belirlenmesi
-bu proseslerin sürekli izlenmesi, ölçülmesi ve analiz edilmesi için yöntemlerin belirlenmesi
-bu proseslerin kesintiye uğramadan çalışması için gerekli beslenme, aşılama, bakım, check-up ve periyodik muayenelerin gerçekleştirilmesi
*ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve gelişim planlamasının yapılması ve planın uygulanması
*bütün proseslerin yani faaliyetlerin sonucunda ilişkide bulunulan insanların memnuniyetini ölçmek için anket veya ziyaretlerin gerçekleştirilmesi ve her türlü geri bildirimin incelenerek, analiz edilmesi
* iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, bunun için objektif, güvenilir, eğitimli insanların tespit edilerek, görevlendirilmeleri (anne ve baba bu iş için uygun değillerdir, objektif değerlendirme yapacak insanlar denetçi olarak seçilmelidir)
* proses izleme ve ölçme sonuçları ile insanlardan alınan geri bildirim sonuçlarının, durum tespit raporlarının, sınav sonuçlarının, iç denetim sonuçlarının gözden geçirilmesi ve gerekli düzeltici -önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
* gerekli kayıtların oluşturulması, arşivlenmesi (günlük, fotoğraf albümleri, eğitim ve denetim kayıtları, test ve muayene raporları, tutanaklar, mektuplar vs)
*sistemin el kitabının hazırlanarak ilişkide bulunulan insanlara imza karşılığı verilmesi, dağıtım listesinin ve revizyonların takibinin sıkı bir şekilde yapılması.

kişi "kalite politikası" nda, ben örnek bir vatandaş, anne-baba, insan olmayı hedefliyorum, sevgilimi/karımı/kocamı/ailemi mutlu etmeyi, çevreme faydalı, vatana, millete hayırlı olmayı ve sürekli iyileşmeyi hedefliyorum gibi şeyler diyebilir ve buna uygun bir sistem kurabilir.

fakat, kişi kalite politikasında, ben kendimi mutlu etmeyi amaçlıyorum, alemin kralı olmayı, her türlü hazzı yaşamayı ve bu alanda sürekli iyileşmeyi hedefliyorum, dertsiz, tasasız bir insan olmak istiyorum derse, sloganı da ağlama-ağlat olursa bu kişiye, hedeflerini gerçekleştirirken çevreye verdiği zararın minimize edilmesi için birlikte iso 14000 belgesi alması da önerilir.

politikasını şeffaf ve dürüstçe kamuoyuna duyurduğu ve buna uygun bir kalite yönetim sistemini yürüttüğü sürece bu insan iso 9000 standartına uygun yaşamaktadır diyebiliriz. bu durumda müşterileri mazoşist insanlar olacaktır ve bu onların problemidir.

kalite politikası da dahil yazılan her şey değişen şartlara göre ve daha iyisi bulunduğunda revize edilmelidir.

eşten, dosttan gelen geri bildirimler ve şikayetler uygunsuzluk sebebi olabilir, iyi incelenmelidir. örneğin; sevgilisini memnun etmeyi hedefleyen bir kişi, partnerin çeşitli yöntemlerle ve periyodik olarak memnuniyetini sorgulamalı, olumsuz sonuçlar varsa düzeltici –önleyici faaliyetlerle uygunsuzluğu giderme yollarını aramalıdır. sonuçlar partnerin memnuniyetsizliği giderilene kadar izleme, ölçme yöntemleri ile takip edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

(bkz: iso 9000 standartına uygun yaşamak/@auro)

Hiç yorum yok: