18 Ocak 2012 Çarşamba

Medeniyet ve Yemek

“Terakki ve medeniyet yemekle başlamış, yemekle aynı derecede ileri gitmiştir.
Kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al, dedikleri gibi ‘Yemeğine bak, adamını al’ demek de kabildir ve
böyle demekle çok doğru ve çok irfanlı bir söz söylenmiş olur.
Vahşiler medeniyetin kapısına gıdalarını pişirmeye başladıkları gün yanaşmışlar ve
haşlamasını icat ettikleri gün de içeri ilk adımlarını atmışlardır.
Terakki kaynar su ile başlar ve ilk çorba ilk insanların ilk büyük icadını,
medeniyetin ilk delilini teşkil eder.''

Refik Halid KARAY, Ago Paşa'nın Hatıraları

Hiç yorum yok: